Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

Sẽ có hai đợt, đợt 1 bảo vệ vào tháng 11/2017 và đợt 2 bảo vệ vào tháng 1/2018

Kế hoạch Triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp (HPTN) học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy & bậc đại học hệ vừa làm vừa học.

Chi tiết: tại đây