Đại hội Liên chi đoàn Khoa năng lượng

Danh sách ban chấp hành LCĐ Khoa

Đại hội đại biểu LCĐ Khoa Năng Lượng nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu ra BCH LCĐ nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 11 Đ/c.

1. Nguyễn Hồng Phong 56KTĐ2 Bí thư LCĐ
2. Trương Sơn Kiên 56KTĐ1 Phó Bí thư LCĐ
3. Hà Thị Nga 55Đ1 Phó Bí thư LCĐ
4. Dương Văn Chung 56KTĐ1 UV BCH LCĐ
5. Trần Thị Hằng 55Đ1 UV BCH LCĐ
6. Trịnh Minh Hiếu 57KTĐ1 UV BCH LCĐ
7. Trịnh Văn Ngọc 56KTĐ2 UV BCH LCĐ
8. Đặng Minh Phương 55Đ2 UV BCH LCĐ
9. Trần Thị Phương 55Đ2 UV BCH LCĐ
10. Hoàng Văn Thắm 55KTĐ-TĐH UV BCH LCĐ
11. Nguyễn Văn Thuận 56KTĐ2 UV BCH LCĐ