Cuộc thi "Lớp chúng mình vui thế"

Tham gia cuộc thi "Lớp chúng mình vui thế"

Nhằm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh Trường Đại học Thủy lợi hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập trường, Trường Đại học Thủy lợi triển khai tổ chức cuộc thi “Lớp chúng mình vui thế”. Chi tiết các thầy cô xem tại đường link

Ban Giám hiệu yêu cầu:

- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phát động cuộc thi đến các lớp, các chi đoàn.

- Các Khoa, Trung tâm, Cơ sở 2 thông báo đến Ban cán sự, Cố vấn học tập các lớp tham gia, hỗ trợ xây dựng nội dung dự thi.

- Ban tổ chức cuộc thi sơ duyệt bài dự thi, đăng bài dự thi, tổ chức, duy trì cuộc thi trên website và fanpage của trường.

(Chi tiết các thầy cô xem tại đây)