Seminar về Giới thiệu về NCKH và con đường làm việc để thành công ở nước ngoài

Nhằm cung cấp các kiến thức tổng quát về con đường xin học bổng và để thành công tại nước ngoài.

Ngày 20/3/2019, Trường Đại học Thủy Lợi mời GS. Dương Quang Trung, trường Đại học Queen. Belfast, UK trình bày về chủ đề "Giới thiệu về NCKH và con đường làm việc để thành công ở nước ngoài".


Kính mời toàn bộ giáo viên, sinh viên quan tâm đến dự. 

Nội dung chi tiết xem tại đây