Seminar: Một số bài toán mở trong thuỷ lợi

Thời gian: 14h00-16h30, thứ 5 ngày 31 tháng 3 năm 2016   Địa điểm: Phòng 01, Trung tâm Hội thảo Quốc tế, Đại học Thuỷ Lợi

  Thời gian: 14h00-16h30, thứ 5 ngày 31 tháng 3 năm 2016

  Địa điểm: Phòng 01, Trung tâm Hội thảo Quốc tế, Đại học Thuỷ Lợi
        
  Báo cáo viên: Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Trung Tâm Công nghệ Phần mềm Thuỷ lợi, Viện khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam

 Tên báo cáo: Một số bài toán mở trong thuỷ lợi

 Tóm tắt: Trong phần đầu của báo cáo này, chúng tôi trình bày ngắn gọn về một số phần mềm thuỷ lợi và một số bài toán liên quan. Trong phần tiếp theo, chúng tôi trao đổi và thảo luận các bài toán mở trong ngành thuỷ lợi đang cần giải quyết.