Kế hoạch học môn Thủy điện

Lớp 49C: học trong 10 tuần từ 12-3 đến 20-5 cùng một số môn khác

Lớp Ninh Thuận 23C học trong 2 tuần từ 2-4 đến 15-4

Lớp Đắk Lắk 3C học trong 2 tuần từ 16-4 đến 29-4

Lớp Tiền Giang 2C học trong 2 tuần từ 30-4 đến 13-5

Lớp Vĩnh Phúc 3C học trong các ngày từ 25-5 đến 27-5 và 1-6 đến 3-6