Giới thiệu chung về Khoa

* Ban chủ nhiệm khoa

- Phó trưởng Khoa Phụ trách Khoa: PGS.TS. Lương Duy Thành

- Phó trưởng Khoa: TS. Phạm Đức Đại

- Phó trưởng Khoa: TS. Mai Văn Lập

- Trợ lý khoa: ThS. Cao Thị Nụ

                         ThS. Nguyễn Thị Thúy An

 

* Khối các đơn vị giảng dạy

 - Bộ môn Vật lý Trưởng BM - TS. Phan Văn Độ
 - Bộ môn Kỹ thuật điện, điện tử    Phụ trách BM - TS. Mai Văn Lập
 - Bộ môn Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa         Trưởng BM - TS. Phạm Đức Đại
 - Bộ môn Điện tử viễn thông Trưởng BM - TS. Nguyễn Văn Thắng

 

* Khối tổ chức đoàn thể

- Đảng bộ khoa Điện - Điện tử                        Bí thư Lương Duy Thành
- Công đoàn khoa Chủ tịch Phạm Thị Thanh Nga
- Chi đoàn giáo viên Bí Thư Nguyễn Phú Sơn
- Liên chi đoàn Khoa Bí thư Nguyễn Mạnh Hùng
- Văn phòng khoa Cao Thị Nụ

 

* Các phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu

- Phòng thí nghiệm Vật lý (Nhà B5 cơ sở chính 175 Tây Sơn)

- Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện (ở Hưng Yên và Hà Nội)

* Video giới thiệu về khoa