TS. Phạm Đức Đại

       Họ và tên

      Dr.-Ing. Phạm Đức Đại

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 310, nhà A1- 175 Tây sơn, Đống Đa- Hà Nội

Email :

daipd@tlu.edu.vn

Tel :

(04) 35639113

Fax :

 

Các môn giảng dạy:

- Truyền động điện

-  Điều khiển truyền động điện

- Điều khiển quá trình

- Điều khiển số

- Mô phỏng và nhận dạng

Hướng nghiên cứu:

 • Tối ưu cho hệ phi tuyến với biến liên tục và hỗn hợp biến nguyên (Nonlinear Programming; Mixed integer nonlinear programming)
 • Tối ưu với thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) và bầy đàn (Ant colony optimization)
 • Tối ưu toàn cục (global optimization)
 • Điều khiển theo mô hình dự báo, áp dụng trong điều khiển quá trình (Nonlinear Model Predictive Control)
 • Điều khiển tối ưu hoạt động mạng cấp nước nhằm giảm tổn thất nước
 • Điều khiển tối ưu điện năng tiêu thụ của trạm bơm
 • Xác định vị trí rò rỉ trong đường ống mạng cấp nước
 • Điều khiển trượt (SMC)

Các công trình NC đã công bố

 

1.     Dai Pham Duc., & Li, P. (2014). Optimal localization of pressure reducing valves in water distribution systems by a reformulation approach. Water resources management, 28(10), 3057-3074.

 

2.     Dai Pham Duc., & Li, P. (2016). Optimal pressure regulation in water distribution systems based on an extended model for pressure reducing valves. Water Resources Management, 30(3), 1239-1254.

3.     Dai Pham Duc, & Li, P. (2015). Optimization of Pumping Energy and Maintenance Costs in Water Supply Systems. In Modelling, Computation and Optimization in Information Systems and Management Sciences (pp. 93-104). Springer International Publishing.

4.  Ton Duc Do, Ph.D; Y Nhu Do, PhD; Dai Pham Duc, PhD, A Robust Suboptimal Control System Design of Chaotic PMSMs (submitted for publication-2017)

5. Dai Pham Duc, Cuong Bui Manh, Dong Vu Quoc. Optimal Pump Scheduling to Pressure Management for Large-Scale Water Distribution Systems (submitted for IEE conference-2017)

Các sách đã xuất bản

không

Định hướng đề tài Tốt nghiệp KS – CN

1.      Điều khiển quá trình

-         Xây dựng bộ điều khiển MPC cho hệ tuyến tính nhiều đầu vào- ra

-          Tổng hợp bộ điều khiển tối ưu PID cho các bài toán điều khiển quá trình

-         Xây dựng các bộ điều khiển cascade kết hợp với bộ điều khiển feedforward cho các bài toán điều khiển quá trình

2.      Điều khiển  áp lực

-          Điều khiển áp lực mạng cấp nước sử dụng biến tần

-          Điều khiển tối ưu năng lượng tiêu thụ trạm bơm

3.      Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha

4.      Điều khiển số động cơ không đồng bộ ba pha

5.      Điều khiển động cơ servo sử dụng PLC và HMI

Định hướng đề tài Tốt nghiệp Cao học – NCS

 • Điều khiển theo mô hình dự báo cho các bài toán phi tuyến
 • Tối ưu cac hệ phi tuyến và hệ có biến nguyên
 • Tối ưu toàn cục
 • Điều khiển tối ưu vị trí đặt của van giảm áp nhằm giảm thiểu thất thoát nước
 • Điều khiển trượt

Học viên cao học đang hướng dẫn

 

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần NCS/Cao học làm về đề tài điều khiển theo mô hình dự báo cho các hệ phi tuyến

Giảm thiểu thất thoát nước bằng cách tối ưu áp lực