SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

* Ban chủ nhiệm khoa

 - Trưởng khoa: TS. Nguyễn Nhất Tùng

Lãnh đạo, điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện các mặt công tác của Khoa và trực tiếp phụ trách các công tác:

 1. Tổ chức nhân sự,
 2. Các hội đồng (khoa học, tư vấn…),
 3. Chiến lược và kế hoạch phát triển khoa,
 4. Phụ trách đào tạo: nghiên cứu và phát triển các chương trình đào tạo,
 5. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật,
 6. Phát triển thương hiệu Khoa, quản lý thông tin Website, facebook của Khoa,

Phó trưởng khoa: TS. Mai Văn Lập

Phụ trách NCKH, Đào tạo và đảm bảo chất lượng, hợp tác doanh nghiệp và chịu trách nhiệm các mặt công tác sau:

 1. Công tác NCKH của các giảng viên trong khoa.
 2. Công tác phát triển quan hệ doanh nghiệp, tư vấn sinh viên liên kết đào tạo quốc tế.
 3. Công tác đảm bảo chất lượng.
 4. Phối hợp chỉ đạo công tác tuyển sinh cùng với thầy Phó trưởng khoa Phạm Đức Đại.

Phó trưởng khoa: PGS.TS. Phạm Đức Đại

Phụ trách công tác sinh viên, cơ sở vật chất, và chịu trách nhiệm các mặt công tác sau:

 1. Công tác NCKH của sinh viên, học viên.
 2. Công tác đoàn, hội sinh viên, công tác cựu sinh viên.
 3. Công tác giáo trình, thư viện.
 4. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm.
 5. Phối hợp chỉ đạo công tác tuyển sinh cùng với thầy Phó trưởng khoa Mai Văn Lập.

* Văn phòng khoa: ThS. Cao Thị Nụ

                               ThS. Nguyễn Thị Thúy An

* Khối các đơn vị giảng dạy

 - Bộ môn Vật lý Trưởng BM - PGS.TS. Phan Văn Độ
 - Bộ môn Kỹ thuật điện, điện tử    Trưởng BM - TS. Nguyễn Quang Thuấn
 - Bộ môn Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa         Trưởng BM - PGS.TS. Phạm Đức Đại
 - Bộ môn Điện tử viễn thông Phó Trưởng BM, Phụ trách - TS. Trần Văn Hội
 - Bộ Môn Kỹ thuật Robot và Hệ thống thông minh Phó Trưởng BM, Phụ trách - PGS.TS Nguyễn Trọng Thắng 

 

* Khối tổ chức đoàn thể

- Đảng bộ Bộ phận Điện - Điện tử                        Bí thư TS. Nguyễn Nhất Tùng
- Công đoàn khoa Chủ tịch TS. Mai Văn Lập
- Chi đoàn giáo viên Bí Thư Nguyễn Phú Sơn
- Liên chi đoàn Khoa Bí thư Ngô Đức Dương

 

* Các phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu

- Phòng thí nghiệm Vật lý (Nhà B5 - 175 Tây Sơn)

- Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện (ở Hưng Yên và Hà Nội)

- Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng, IoT và Điện tử viễn thông (Nhà B5 - 175 Tây Sơn)

- Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (Nhà B5 - 175 Tây Sơn)

* Video giới thiệu về khoa

* Video giới thiệu về các ngành đào tạo