Khai giảng Cao học đợt 1 năm 2017

Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ và khai giảng sau đại học đợt 1 năm 2017.

Thứ sáu ngày 9-6-2017: 08:00 - 11:30: T45

Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ và khai giảng sau đại học đợt 1 năm 2017.

TP: ĐU, BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN; Đ/d l/đ các đơn vị; Các GV tham gia đào tạo SĐH; Các tân TS, ThS, NCS, HVCH, Đại biểu có GM; P3 

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
110