Hội thảo mở rộng

Nghiên cứu vận hành tối ưu hệ thống hồ chứa bậc thang thủy điện trên sông Đà trong mùa cạn
Thứ tư 26/7/2017
08:30 - 12:00:Room 5, nhà K1
Hội thảo mở rộng LATS của NCS. Hồ Ngọc Dung, tên đề tài: "Nghiên cứu vận hành tối ưu hệ thống hồ chứa bậc thang thủy điện trên sông Đà trong mùa cạn".
TP:Các nhà khoa học có giấy mời; đ/d: P3, Khoa C, NL; BM Thủy điện và NLTT; P3