Lịch bảo vệ Tiến sĩ

08:30 - 12:00: Room 5, nhà K1
NCS. Lê Ngọc Sơn bảo vệ LATS cấp trường với đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học kết hợp mô hình mô phỏng - tối ưu - trí tuệ nhân tạo trong vận hành hệ thống hồ chứa đa mục tiêu, áp dụng cho lưu vực sông Ba"
TP: Các thành viên HĐ đánh giá LATS theo QĐ của HT; K/m Đ/d: BGH, P3, Khoa NL, Khoa C; BM TĐ&NLTT; Các đại biểu có GM. ; P3