Lịch trình đào tạo, báo cáo, bảo vệ của các nghiên cứu sinh

Lịch nộp tiến độ, bảo vệ chuyên đề, báo cáo tổng quan

Ngày 17/6/2017: Họp Hội đồng đánh giá các chuyên đề tiến sĩ của NCS Hồ Ngọc Dung

14h30 Ngày 19/6/2017: Hội thảo luận án tiến sĩ của NCS Hồ Ngọc Dung tại Bộ môn Thủy điện và NLTT

Cuối tháng 6/2017: Các NCS của Bộ môn Thủy điện và NLTT báo cáo tiến độ.