THƯ MỜI KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI