HỘI THẢO PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG CÔNG TY LG DISPLAY VIỆT NAM

Công ty LG Display Việt Nam hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng sản xuất của Công ty, Kỹ sư được tuyển dụng vào làm việc tại các vị trí:Kỹ thuật sản xuất, phòng Bảo dưỡng- Sửa chữa máy và thiết bị, phòng Chất lượng, Phòng Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm, .....(thông tin tuyển dụng chi tiết trong file đính kèm)

Các ngành/chuyên ngành tuyển dụng:Cơ khí, Cơ điện tử, Điện/ Điện tử,Tự động, Hóa.

Công ty LG tổ chức Hội thảo tuyển dụng trực tiếp tại Trường Đại học Thủy lợi với nội dung cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ 8h00, thứ Năm, ngày 19/11/2020;
  • Địa điểm: Hội trường T35;
  • Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên K58 trở về trước đang làm đồ án và đã tốt nghiệp thuộc các khoa Cơ khí, Điện - Điện tử, Hóa-Môi trường;
  • Nội dung chương trình:

- Tiếp đón đại biểu và sinh viên 08:00 ~ 08:30

- Video giới thiệu công ty 08:30 ~ 08:40

- Tương tác sinh viên 08:40 ~ 08:45

- Giới thiệu LG Display Việt Nam 08:45 ~ 09:45

- Thông báo tuyển dụng 09:45 ~ 09:50

- Giới thiệu quy trình tuyển dụng và lịch trình chi tiết 09:50 ~ 09:55

- Minigame 09:55 ~ 10:10

- Đăng ký phỏng vấn 10:10 ~ 10:40

- Phỏng vấn 10:40 ~ 12:00

13:00 ~ 16:30

Sinh viên đăng ký tham gia Hội thảo và tuyển dụng làm việc tại Cty LG Display vui lòng tham gia khảo sát về chương trình theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-uO5kSRSk4GQurt-PrEbtzjm76Lp2nTEjgX4pFVJ_NnXFiQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628