Thông báo tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2021

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2021 như sau:

1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh toàn trường chi tiết xem TẠI ĐÂY

Trong đó chỉ tiêu tuyển sinh 3 ngành của Khoa Điện Điện tử:

STT
Mã Tuyển sinh
Tên Ngành
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
1
TLA112
Kỹ thuật điện
A00, A01, D01, D07 
150
2
TLA121
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
A00, A01, D01, D07 
180
3
TLA124 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, D01, D07  60

2. Phương thức xét tuyển

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, không vượt quá 10% tổng chỉ tiêu
Tuyển thẳng vào tất cả các ngành theo thứ tự ưu tiên từ đối tượng 1 đến đối tượng 5.
- Đối tượng 1: Những thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế 
tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp 
Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc đạt giải nhất, nhì, 
ba, khuyến khích tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh/Thành phố; 

- Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên; 
- Đối tượng 4: Thí sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12;
- Đối tượng 5: Thí sinh có học lực loại khá trở lên năm lớp 12, đạt chứng chỉ Tiếng Anh từ 5.0 
IELTS hoặc tương đương trở lên.
2.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ, không vượt quá 30% tổng chỉ tiêu
- Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển.
- Ngưỡng nhận hồ sơ:
▪  Các ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin có tổng điểm đạt từ 21,0;
▪  Ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có tổng điểm đạt từ 19,0;
▪  Các ngành khác tổng điểm đạt từ 18,0.
- Trong trường hợp nhiều thí sinh đạt cùng ngưỡng điểm thì thứ tự ưu tiên là môn Toán.
- Cách tính Điểm xét tuyển (ĐXT)
ĐXT = (M1 + M2 + M3 + ĐƯT)
Mi = (TBi_lớp 10 + TBi_lớp 11 + TBi_lớp 12)/3 
Trong đó:  i=1-3, là số môn trong tổ hợp xét tuyển; TBi: Điểm TB năm môn i; Mi: Điểm 
trung bình 3 năm môn i; ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐƯT: Điểm ưu tiên.
2.3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2021, từ 70% tổng chỉ tiêu 
- Điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển là như nhau; 
- Có điểm trúng tuyển theo ngành, theo cơ sở đào tạo;
-  Thí sinh có điểm tổng các môn thi thuộc kỳ thi tốt nghiệp  THPT  năm 2021  của tổ hợp xét 
tuyển  đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của  Nhà trường, được xét từ  cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu 
theo quy định. Trường hợp số thí sinh bằng điểm nhau nhiều hơn chỉ tiêu thì xét ưu tiên điểm môn 
Toán;
-  Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu 
ĐKXT): Nếu thí sinh đã trúng  tuyển theo nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện 
vọng tiếp theo. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một ngành chỉ căn cứ trên kết quả điểm xét của thí sinh 
và chỉ tiêu, vị trí các nguyện vọng của các thí sinh có giá trị như nhau.

3. Hồ sơ xét tuyển, lệ phí và thời gian nộp
3.1. Xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả học THPT
Thí sinh đăng ký trực tuyến trên website tại địa chỉ  tlu.edu.vn hoặc nộp trực tiếp tại Trường 
gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Thủy lợi (thí sinh có thể nhận trực tiếp 
hoặc tải về từ website tlu.edu.vn); 
- Bản sao công chứng các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng;
- Bản sao công chứng học bạ THPT (hoặc xác nhận kết quả học tập THPT);  
- Hai phong bì ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại ở phần người nhận;
- Thời gian đăng ký xét tuyển: từ ngày 15/04/2021 đến 12/07/2021;
- Lệ phí: 50.000đ/1 bộ hồ sơ.
3.2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT năm 2021
- Thí sinh đăng ký dự thi tại các điểm thu nhận hồ sơ của các Sở GDĐT hoặc các trường THPT 
theo thời gian thu hồ sơ của Bộ GDĐT;
- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học theo quy định của chung của Bộ 
GD&ĐT (Nhà trường sẽ thông báo chi tiết khi Bộ ban hành quy chế tuyển sinh năm 2021); 
- Lệ phí: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

4. Nhà trường có chính sách học bổng dành  cho sinh viên K63  (sinh viên nhập học năm 2021): khoảng  4 tỷ  đồng

Xem chi tiết thông báo của nhà trường TẠI ĐÂY

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển học bạ

Mẫu đơn xin xác nhận kết quả hoc tâp