DIỄN ĐÀN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2022 VỚI CHỦ ĐỀ NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - STUDENT FORUM 2022

Tiếp nối thành công của diễn đàn nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường đại học kỹ thuật; Năm nay diễn đàn Student Forum - SF22 được Khoa Điện và Khoa Điện tử - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đồng tổ chức với chủ đề: Năng lượng đối với sự phát triển bền vững (ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT).

Diễn đàn sẽ mang đến cơ hội cho các bạn sinh viên các Trường Đại học Đại học Kỹ thuật gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực Năng lượng ở Việt Nam. Thông qua hội thảo giúp sinh viên và giảng viên chia sẻ kiến thức, kết quả nghiên cứu, đồng thời nâng cao nhận thức của sinh viên, khích lệ sinh viên quan tâm, tìm hiểu, học tập về ngành nghề này, chuẩn bị cho các cơ hội việc làm trong tương lai.

1. Các chủ đề trong diễn đàn:

- Các công nghệ năng lượng tái tạo: điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt, thủy điện nhỏ, điện sinh khối, năng lượng sóng biển, năng lượng thủy triều, năng lượng hydro,…

- Vận hành, điều khiển tối ưu các nguồn năng lượng tái tạo;

- Điều khiển các hệ thống năng lượng, điều khiển nhu cầu phụ tải;

- Giám sát hệ thống năng lượng, giám sát phụ tải điện;

- Công nghệ lưu trữ năng lượng: Pin, ắc quy, Xe điện;

- Công nghệ tái chế Pin, ắc quy, rác thải điện tử,…

- Phát thải năng lượng và công trình không phát thải năng lượng;

- Hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến;

- Lưới điện tích hợp năng lượng tái tạo, Lưới điện thông minh;

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Năng lượng xanh và hệ sinh thái năng lượng,

- Công nghệ sản xuất năng lượng;

- Năng lượng và biến đổi khí hậu;

- Cảm biến năng lượng thấp;

- Công nghệ truyền năng lượng không dây.

Diễn đàn cũng hoan nghênh các lĩnh vực khác có liên quan chưa được liệt kê ở trên.

2. Cách thức tham dự:

- Sinh viên và giảng viên gửi bài báo khoa học liên quan đến chủ đề của diễn đàn về trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông qua Ban thư ký, TS. Hoàng Mai Quyền: quyenhm@haui.edu.vn. Website submit sẽ được thông báo, cập nhật thường xuyên trên Website của khoa Điện (https://ee.haui.edu.vn/vn);

- Bài báo viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt (theo mẫu của Ban tổ chức). Bài báo có thể là bản tóm tắt 2 trang hoặc bản đầy đủ từ 6 đến 8 trang;

- Bài báo khoa học chỉ được coi là hợp lệ khi đã được hướng dẫn từ ít nhất một giảng viên tại trường Đại học (không nhất thiết thuộc các trường ký MOU). Thông tin của giảng viên hướng dẫn phải được cung cấp cùng với bài báo.

3. Các mốc thời gian chính

Hạn cuối nộp tóm tắt Bài báo: 01/09/2022

Hạn cuối nộp Bài báo hoàn thiện: 30/10/2022

Thông báo chấp nhận Bài báo: 05/12/2022

Thông báo chương trình diễn đàn: 15/12/2022

Ngày tổ chức diễn đàn: 24-25/12/2022

4. Xuất bản

- Các bài báo hợp lệ sẽ được lựa chọn để trình bày tại Diễn đàn;

- Các bài báo xuất sắc nhất sau khi trải qua các vòng phản biện và báo cáo Oral sẽ được lựa chọn, trao giải và công bố trên Tạp chí KH&CN của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (nằm trong danh mục Tạp chí được tính điểm công trình do Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước quy định).

Mọi thông tin cụ thể, kính mời các tác giả xem trong thông báo dưới đây:

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2022 VỚI CHỦ ĐỀ NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - STUDENT FORUM 2022

Tiếp nối thành công của diễn đàn nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường đại học kỹ thuật; Năm nay diễn đàn Student Forum - SF22 được Khoa Điện và Khoa Điện tử - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đồng tổ chức với chủ đề: Năng lượng đối với sự phát triển bền vững (ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT).

Diễn đàn sẽ mang đến cơ hội cho các bạn sinh viên các Trường Đại học Đại học Kỹ thuật gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực Năng lượng ở Việt Nam. Thông qua hội thảo giúp sinh viên và giảng viên chia sẻ kiến thức, kết quả nghiên cứu, đồng thời nâng cao nhận thức của sinh viên, khích lệ sinh viên quan tâm, tìm hiểu, học tập về ngành nghề này, chuẩn bị cho các cơ hội việc làm trong tương lai.

1. Các chủ đề trong diễn đàn:

- Các công nghệ năng lượng tái tạo: điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt, thủy điện nhỏ, điện sinh khối, năng lượng sóng biển, năng lượng thủy triều, năng lượng hydro,…

- Vận hành, điều khiển tối ưu các nguồn năng lượng tái tạo;

- Điều khiển các hệ thống năng lượng, điều khiển nhu cầu phụ tải;

- Giám sát hệ thống năng lượng, giám sát phụ tải điện;

- Công nghệ lưu trữ năng lượng: Pin, ắc quy, Xe điện;

- Công nghệ tái chế Pin, ắc quy, rác thải điện tử,…

- Phát thải năng lượng và công trình không phát thải năng lượng;

- Hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến;

- Lưới điện tích hợp năng lượng tái tạo, Lưới điện thông minh;

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Năng lượng xanh và hệ sinh thái năng lượng,

- Công nghệ sản xuất năng lượng;

- Năng lượng và biến đổi khí hậu;

- Cảm biến năng lượng thấp;

- Công nghệ truyền năng lượng không dây.

Diễn đàn cũng hoan nghênh các lĩnh vực khác có liên quan chưa được liệt kê ở trên.

2. Cách thức tham dự:

- Sinh viên và giảng viên gửi bài báo khoa học liên quan đến chủ đề của diễn đàn về trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông qua Ban thư ký, TS. Hoàng Mai Quyền: quyenhm@haui.edu.vn. Website submit sẽ được thông báo, cập nhật thường xuyên trên Website của khoa Điện (https://ee.haui.edu.vn/vn);

- Bài báo viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt (theo mẫu của Ban tổ chức). Bài báo có thể là bản tóm tắt 2 trang hoặc bản đầy đủ từ 6 đến 8 trang;

- Bài báo khoa học chỉ được coi là hợp lệ khi đã được hướng dẫn từ ít nhất một giảng viên tại trường Đại học (không nhất thiết thuộc các trường ký MOU). Thông tin của giảng viên hướng dẫn phải được cung cấp cùng với bài báo.

3. Các mốc thời gian chính

Hạn cuối nộp tóm tắt Bài báo: 01/09/2022

Hạn cuối nộp Bài báo hoàn thiện: 30/10/2022

Thông báo chấp nhận Bài báo: 05/12/2022

Thông báo chương trình diễn đàn: 15/12/2022

Ngày tổ chức diễn đàn: 24-25/12/2022

4. Xuất bản

- Các bài báo hợp lệ sẽ được lựa chọn để trình bày tại Diễn đàn;

- Các bài báo xuất sắc nhất sau khi trải qua các vòng phản biện và báo cáo Oral sẽ được lựa chọn, trao giải và công bố trên Tạp chí KH&CN của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (nằm trong danh mục Tạp chí được tính điểm công trình do Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước quy định).

Mọi thông tin cụ thể, kính mời các tác giả xem trong thông báo dưới đây:

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2022 VỚI CHỦ ĐỀ NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - STUDENT FORUM 2022

Tiếp nối thành công của diễn đàn nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường đại học kỹ thuật; Năm nay diễn đàn Student Forum - SF22 được Khoa Điện và Khoa Điện tử - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đồng tổ chức với chủ đề: Năng lượng đối với sự phát triển bền vững (ENERGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT).

Diễn đàn sẽ mang đến cơ hội cho các bạn sinh viên các Trường Đại học Đại học Kỹ thuật gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực Năng lượng ở Việt Nam. Thông qua hội thảo giúp sinh viên và giảng viên chia sẻ kiến thức, kết quả nghiên cứu, đồng thời nâng cao nhận thức của sinh viên, khích lệ sinh viên quan tâm, tìm hiểu, học tập về ngành nghề này, chuẩn bị cho các cơ hội việc làm trong tương lai.

1. Các chủ đề trong diễn đàn:

- Các công nghệ năng lượng tái tạo: điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt, thủy điện nhỏ, điện sinh khối, năng lượng sóng biển, năng lượng thủy triều, năng lượng hydro,…

- Vận hành, điều khiển tối ưu các nguồn năng lượng tái tạo;

- Điều khiển các hệ thống năng lượng, điều khiển nhu cầu phụ tải;

- Giám sát hệ thống năng lượng, giám sát phụ tải điện;

- Công nghệ lưu trữ năng lượng: Pin, ắc quy, Xe điện;

- Công nghệ tái chế Pin, ắc quy, rác thải điện tử,…

- Phát thải năng lượng và công trình không phát thải năng lượng;

- Hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến;

- Lưới điện tích hợp năng lượng tái tạo, Lưới điện thông minh;

- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Năng lượng xanh và hệ sinh thái năng lượng,

- Công nghệ sản xuất năng lượng;

- Năng lượng và biến đổi khí hậu;

- Cảm biến năng lượng thấp;

- Công nghệ truyền năng lượng không dây.

Diễn đàn cũng hoan nghênh các lĩnh vực khác có liên quan chưa được liệt kê ở trên.

2. Cách thức tham dự:

- Sinh viên và giảng viên gửi bài báo khoa học liên quan đến chủ đề của diễn đàn về trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông qua Ban thư ký, TS. Hoàng Mai Quyền: quyenhm@haui.edu.vn. Website submit sẽ được thông báo, cập nhật thường xuyên trên Website của khoa Điện (https://ee.haui.edu.vn/vn);

- Bài báo viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt (theo mẫu của Ban tổ chức). Bài báo có thể là bản tóm tắt 2 trang hoặc bản đầy đủ từ 6 đến 8 trang;

- Bài báo khoa học chỉ được coi là hợp lệ khi đã được hướng dẫn từ ít nhất một giảng viên tại trường Đại học (không nhất thiết thuộc các trường ký MOU). Thông tin của giảng viên hướng dẫn phải được cung cấp cùng với bài báo.

3. Các mốc thời gian chính

Hạn cuối nộp tóm tắt Bài báo: 01/09/2022

Hạn cuối nộp Bài báo hoàn thiện: 30/10/2022

Thông báo chấp nhận Bài báo: 05/12/2022

Thông báo chương trình diễn đàn: 15/12/2022

Ngày tổ chức diễn đàn: 24-25/12/2022

4. Xuất bản

- Các bài báo hợp lệ sẽ được lựa chọn để trình bày tại Diễn đàn;

- Các bài báo xuất sắc nhất sau khi trải qua các vòng phản biện và báo cáo Oral sẽ được lựa chọn, trao giải và công bố trên Tạp chí KH&CN của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (nằm trong danh mục Tạp chí được tính điểm công trình do Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước quy định).

Mọi thông tin cụ thể, kính mời các tác giả xem trong thông báo dưới đây: