HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC RENNES 1, CỘNG HÒA PHÁP.

Khoa Điện - Điện tử chúc mừng 02 sinh viên Pháp đã hoàn thành xuất sắc kì thực tập tốt nghiệp tại Bộ môn Robot và Hệ thống thông minh dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Trung Dũng với chủ đề:
* Implementation and analysis of caching policies on top of Redis.
Đây là một trong những hướng nghiên cứu rất phát triển trong những năm gần đây. Hy vọng với kiến thức nhận được, sinh viên có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn, thậm chí có thể cho ra đời những ấn phẩm khoa học trong tương lai về chủ đề này.

Dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Trung Dũng, một trong các nội dung quan trọng đã được hai bạn sinh viên quốc tế thể hiện trong báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình, đó là là tìm hiểu về trường đại học Thủy lợi. Qua đây, hình ảnh về một trường Đại học truyền thống, có khuôn viên khang trang nằm giữa thủ đô Hà Nội, với các chương trình đào tạo đa dạng của trường và của khoa Điện - Điện tử đã được tìm hiểu. Không những sinh viên quốc tế muốn biết về lịch sử hình thành và phát triển của trường, mà còn tìm hiểu rõ những ngành nghề, cơ cấu quản lý và cơ sở vật chất khang trang của nhà trường. Các bạn sinh viên quốc tế đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của mình tới trường đại học Thủy Lợi.

Mô hình hợp tác đào tạo quốc tế thông qua hình thức chuyển giao sinh viên (intership) giữa các trường đại học trong thời gian tới sẽ được phát triển mạnh mẽ. Qua đó, ngoài việc phát triển chuyên môn, còn góp phần nâng cao vị thế của nhà trường Đại học Thủy Lợi với bạn bè quốc tế.

Ngoài những ngành mang tính truyền thống và thế mạnh vốn có của trường, Đại học Thủy Lợi cũng đã và đang được biết tới là nơi có những nhà khoa học thuộc những lĩnh vực khoa học mới, hiện đại như Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh, Kỹ thuật tự động hóa và điều khiển, BigData, Cloud Computing..., Kĩ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông.

Một lần nữa khoa xin chúc mừng khóa thực tập thành công của 02 sinh viên. Hy vọng, trong thời gian tới, khi rào cản Covid-19 không còn thì trường đại học Thủy Lợi có thể đón nhận những sinh viên quốc tế thực tập ngay tại khuôn viên của trường.

Khoa Điện -Điện Tử

 

HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC RENNES 1, CỘNG HÒA PHÁP.

Khoa Điện - Điện tử chúc mừng 02 sinh viên Pháp đã hoàn thành xuất sắc kì thực tập tốt nghiệp tại Bộ môn Robot và Hệ thống thông minh dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Trung Dũng với chủ đề:
* Implementation and analysis of caching policies on top of Redis.
Đây là một trong những hướng nghiên cứu rất phát triển trong những năm gần đây. Hy vọng với kiến thức nhận được, sinh viên có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn, thậm chí có thể cho ra đời những ấn phẩm khoa học trong tương lai về chủ đề này.

Dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Trung Dũng, một trong các nội dung quan trọng đã được hai bạn sinh viên quốc tế thể hiện trong báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình, đó là là tìm hiểu về trường đại học Thủy lợi. Qua đây, hình ảnh về một trường Đại học truyền thống, có khuôn viên khang trang nằm giữa thủ đô Hà Nội, với các chương trình đào tạo đa dạng của trường và của khoa Điện - Điện tử đã được tìm hiểu. Không những sinh viên quốc tế muốn biết về lịch sử hình thành và phát triển của trường, mà còn tìm hiểu rõ những ngành nghề, cơ cấu quản lý và cơ sở vật chất khang trang của nhà trường. Các bạn sinh viên quốc tế đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của mình tới trường đại học Thủy Lợi.

Mô hình hợp tác đào tạo quốc tế thông qua hình thức chuyển giao sinh viên (intership) giữa các trường đại học trong thời gian tới sẽ được phát triển mạnh mẽ. Qua đó, ngoài việc phát triển chuyên môn, còn góp phần nâng cao vị thế của nhà trường Đại học Thủy Lợi với bạn bè quốc tế.

Ngoài những ngành mang tính truyền thống và thế mạnh vốn có của trường, Đại học Thủy Lợi cũng đã và đang được biết tới là nơi có những nhà khoa học thuộc những lĩnh vực khoa học mới, hiện đại như Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh, Kỹ thuật tự động hóa và điều khiển, BigData, Cloud Computing..., Kĩ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông.

Một lần nữa khoa xin chúc mừng khóa thực tập thành công của 02 sinh viên. Hy vọng, trong thời gian tới, khi rào cản Covid-19 không còn thì trường đại học Thủy Lợi có thể đón nhận những sinh viên quốc tế thực tập ngay tại khuôn viên của trường.

Khoa Điện -Điện Tử

 

HỢP TÁC ĐÀO TẠO VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC RENNES 1, CỘNG HÒA PHÁP.

Khoa Điện - Điện tử chúc mừng 02 sinh viên Pháp đã hoàn thành xuất sắc kì thực tập tốt nghiệp tại Bộ môn Robot và Hệ thống thông minh dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Trung Dũng với chủ đề:
* Implementation and analysis of caching policies on top of Redis.
Đây là một trong những hướng nghiên cứu rất phát triển trong những năm gần đây. Hy vọng với kiến thức nhận được, sinh viên có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn, thậm chí có thể cho ra đời những ấn phẩm khoa học trong tương lai về chủ đề này.

Dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Trung Dũng, một trong các nội dung quan trọng đã được hai bạn sinh viên quốc tế thể hiện trong báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình, đó là là tìm hiểu về trường đại học Thủy lợi. Qua đây, hình ảnh về một trường Đại học truyền thống, có khuôn viên khang trang nằm giữa thủ đô Hà Nội, với các chương trình đào tạo đa dạng của trường và của khoa Điện - Điện tử đã được tìm hiểu. Không những sinh viên quốc tế muốn biết về lịch sử hình thành và phát triển của trường, mà còn tìm hiểu rõ những ngành nghề, cơ cấu quản lý và cơ sở vật chất khang trang của nhà trường. Các bạn sinh viên quốc tế đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của mình tới trường đại học Thủy Lợi.

Mô hình hợp tác đào tạo quốc tế thông qua hình thức chuyển giao sinh viên (intership) giữa các trường đại học trong thời gian tới sẽ được phát triển mạnh mẽ. Qua đó, ngoài việc phát triển chuyên môn, còn góp phần nâng cao vị thế của nhà trường Đại học Thủy Lợi với bạn bè quốc tế.

Ngoài những ngành mang tính truyền thống và thế mạnh vốn có của trường, Đại học Thủy Lợi cũng đã và đang được biết tới là nơi có những nhà khoa học thuộc những lĩnh vực khoa học mới, hiện đại như Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh, Kỹ thuật tự động hóa và điều khiển, BigData, Cloud Computing..., Kĩ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông.

Một lần nữa khoa xin chúc mừng khóa thực tập thành công của 02 sinh viên. Hy vọng, trong thời gian tới, khi rào cản Covid-19 không còn thì trường đại học Thủy Lợi có thể đón nhận những sinh viên quốc tế thực tập ngay tại khuôn viên của trường.

Khoa Điện -Điện Tử