Seminar "Tối ưu áp lực nhằm giảm thiểu tổn thất nước trong hệ thống cung cấp nước cỡ lớn" - TS. Phạm Đức Đại

Kính mời thầy cô và mọi người đến nghe seminar về "Tối ưu áp lực nhằm giảm thiểu tổn thất nước trong hệ thống cung cấp nước cỡ lớn" của TS. Phạm Đức Đại- Bộ môn Kỹ thuật điện- Khoa Năng lượng, ĐH Thuỷ Lợi. ,

Thời gian: 14h00-16h30, Thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2016.

Địa điểm:  Phòng 01, Khu Hội thảo Quốc tế K1, ĐH Thuỷ Lợi. 

Tóm tắt: 

Hạn hán và tình trạng khan hiếm nguồn nước sạch đang diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới. Do đó, vấn đề tiết kiệm nước sạch là một trong những vấn đề cấp bách đối với các quốc gia và các công ty vận hành hệ thống cấp nước. Lượng nước thất thoát trong hệ thống cấp nước sẽ tăng lên đáng kể khi hệ thống hoạt động ở áp lực cao. Giảm thiểu thất thoát nước có thể thực hiện bằng cách giảm thiểu áp lực hoạt động dư thừa trong hệ thống nước. Van giảm áp (Pressure reducing valves) thường được sử dụng để điều khiển áp lực trong hệ thống nhằm giảm áp lực dư thừa. Việc tìm vị trí tối ưu để đặt van trong hệ thống cấp nước và tối ưu hoạt động của chúng sẽ quyết định lớn đến lượng nước thất thoát. 

Báo cáo trình bày hai vấn đề:

- Tìm vị trí đặt tối ưu cho van áp lực (Optimal Localization of Pressure reducing valves) 

- Tối ưu hoạt động của chúng (Optimal operations of Pressure reducing valves)