Tuyển sinh 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018.

Tổng chỉ tiêu toàn trường: 3700

Trong đó:

1). Đào tạo toàn khóa tại Hà Nội: 2820 (Kỹ thuật điện 140 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 70)

2). Đào tạo năm thứ nhất và năm thứ hai tại Phố Hiến, Hưng Yên, các năm còn lại học tại Hà Nội: 300

3). Đào tạo tại Cơ sở 2: 580

Năm 2018, Nhà trường đã bổ sung thêm tổ hợp xét tuyển D00 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) vào hầu hết các ngành đào tạo và tổ hợp A02 (Toán, Vật lý, Sinh học), D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) vào tổ hợp xét tuyển ngành Công nghệ sinh học.