Tuyển sinh khóa học tiếng Hàn Quốc, giới thiệu và cung cấp thông tin để làm việc tại công ty Hàn Quốc ở Việt Nam

​Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn Quốc để đi du học và tìm việc làm lương cao của sinh viên Đại học Thủy lợi. Ngày 11/12/2017 Trường Đại học Thủy lợi và Học Viện Quản Lý Giáo Dục Quốc Tế A.T.I đã tổ chức buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác MOU về việc hợp tác chương trình tuyển sinh khóa học tiếng Hàn Quốc tạo điều kiện cho sinh viên đi du học và làm việc tại công ty Hàn Quốc ở Việt Nam.

Để biết thông tin giới thiệu về học viện tiếng Hàn ATI và chi tiết khóa học, xem các file đính kèm!