Giới thiệu ngành đào tạo thuộc Khoa Điện Điện tử năm 2021

Năm 2021 Khoa Điện điện tử đang tuyển sinh và đào tạo 3 ngành với các chuyên ngành cụ thể như sau: 

1. Ngành Kỹ thuật Điện với 3 chuyên ngành

 - Hệ thống điện

 - Điện công nghiệp và dân dụng

 - Năng lượng mới và tái tạo

2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2 chuyên ngành

 - Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 - Hệ thống nhúng và IoT

3. Ngành Điện tử viễn thông

Thông tin cụ thể xem tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=dkODOlX2yqQ&t=10s