Học bổng du học Đài Loan

Chương trình học bổng sau đại học tại trường Đại học quốc lập Formosa Đài Loan

Các chương trình học bổng

Học bổng tiễn sĩ các ngành

+ Kỹ thuật Cơ khí

+ Kỹ thuật Quang Điện

Học bổng thạc sĩ các ngành

+ Kỹ thuật Cơ khí

+ Kỹ thuật máy tính

+ Kỹ thuật ô tô

+ Kỹ thuật hàng không

+ Kỹ thuật tự động hoá

+ Kỹ thuật Quang điện

+ Công nghệ thông tin

+ Quản lý Công nghiệp

+ Quản trị kinh doanh

+ Quản trị thông tin

+ Công nghệ sinh học

Học bổng tiến sĩ

+ Thời gian học 4 năm

+ Miễn phí học phí (45,000,000 VNĐ/kỳ)

+ Học bổng : 500~600$/tháng

Học bổng thạc sĩ

+ Thời gian học 2 năm

+ Miễn phí học phí (45,000,000 VNĐ/kỳ)

+ Học bổng : 250~300$/tháng (Mức học bổng có thể tăng lên nếu làm dự án với các giáo sư hướng dẫn)