KHÓA HỌC ONLINE MIỄN PHÍ VỀ CHỦ ĐỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Các giảng viên và sinh viên quan tâm tới chủ đề Năng lượng tái tạo có thể đăng ký tham gia khoá học online miễn phí do các GS.TS đầu ngành giảng dạy, thông tin khoá học cụ thể như sau:

1. Chủ đề: “Renewable Energy Policies in Vietnam” - GV: TS. David Jacobs (Đức)

    - Thời gian: 14:00-17:30 từ 19-23/4/2021

2. Chủ đề: “System Control with renewable energy”

   - GV: GS. Richard Middleton (Úc)

   - Thời gian: 10:00-14:00 từ 26-29/4/2021 và 5-12/5/2021

3. Chủ đề: “Sustainable development & renewable energy applications using EMR formalism” - GV: GS. Alain Bouscayrol và GS. Betty Lemaire-Semail (Pháp)

- Thời gian: 14:00-18:00 từ 17- 21/5/2021

ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên, Giảng viên quan tâm ĐĂNG KÝ THAM DỰ: https://docs.google.com/forms/d/1dEJO3Bi0s4UBLSHMsuUFJRAZleR83EqZ0UCUt...8UmZtAEc

Nếu sinh viên có trao đổi gì thêm thì liên hệ với các giảng viên TS Nguyễn Hoàng Việt - Đại Học Thuỷ lợi - viethn@tlu.edu.vn

Chi tiết xem thông báo tại đây

Thông  tin chủ đề 1

Thông tin chủ đề 2 

Thông tin Chủ đề 3

Mọi chi tiết liên hệ TS. Nguyễn Hoàng Việt - Đại học Thuỷ Lợi - viethn@tlu.edu.vn