Thông báo kế hoach tổ chức Hội nghị NCKHSV lần 32 khoa Năng Lượng

Khoa Năng Lượng thông báo

Khoa Năng Lượng tổ chức Hội nghị NCKHSV lần 32 vào thứ 7 ngày 30/3/2019, thời gian: bắt đầu từ 7h00, tại Room 3 và Room 4, K1. 

Kính mong các thầy cô và các bạn sinh viên quan tâm tới dự.