Chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ Thống Điện thuộc ngành Kỹ thuật Điện.

Xem chi tiết tại đây.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng thuộc ngành Kỹ thuật Điện

Xem chi tiết tại đây.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.

Xem chi tiết tại đây.