Đề cương các môn học

Đề cương các môn học

ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC THUỘC BỘ MÔN VẬT LÝ

STT

Tên môn học

Subjects

Mã môn học

1

Vật lý I

Physics 1

PHYS112

2

Vật lý II

Physics 2

PHYS223

3

Vật lý III

Physics 3

 

 

ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC THUỘC KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH (KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ KT ĐIỀU KHIỂN & TĐH)

STT

Tên môn học

Subjects

Mã môn học

1

Giới thiệu ngành nghề

Study and Careers in Engineering

EENG121

2

Mạch điện I

Circuits I

EENG131

3

Mạch điện II 

Circuits II

EENG141

4

Thí nghiệm mạch điện

Circuits Lab

EENG148

5

Toán ứng dụng cho kĩ sư điện

Applied Mathematics for Electric Engineers

EENG144

6

Điện tử I

Electronics I

EENG142

7

Thí nghiệm điện tử I

Electronics Lab I

EENG149

8

Hệ thống tuyến tính I

Linear Systems I

EENG143

9

Hệ thống điều khiển

Control Systems

EENG151

10

Kỹ thuật điện từ

Electromagnetics

EENG152

11

Kỹ thuật cơ điện

Electromechanics

EENG153

12

Thí nghiệm kỹ thuật cơ điện

Electromechanics Lab

EENG158

13

Ngôn ngữ lập trình

Programming & Introductory
Data Structure

CSE280

14

Kĩ thuật đo lường

Measurement and Instrumentations

EENG155

15

Thiết bị điện

Electrical Equipments

EENG161

16

Cung cấp điện

Power Supply

EENG162

17

Điều khiển logic và PLC

Logic Control and PLC

EENG163

18

Điện tử công suất

Power Electronics

EENG164

19

Thí nghiệm điện tử công suất

Power Electronics Lab

EENG168

20

Truyền động điện

Electric Drive Systems

EENG165

21

Thí nghiệm truyền động điện

Electric Drive Systems Lab

EENG169

 

ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC THUỘC KIẾN THỨC NGÀNH (KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ KT ĐIỀU KHIỂN & TĐH)

STT

Tên môn học

Subjects

Mã môn học

1

Lưới điện

Power Network

EPOW271

2

Phân tích sự cố

Fault Analysis

EPOW272

3

Kỹ thuật cao áp

High-voltage Engineering

EPOW273

4

Đồ án hệ thống điện I

Power Project I

EPOW270

5

Bảo vệ hệ thống điện

Power System Protection

EPOW281

6

Điều khiển và ổn định hệ thống điện

Power System Control and Stability

EPOW283

7

Đồ án hệ thống điện II

Power Project II

EPOW280

8

Sử dụng máy tính trong phân tích hệ thống điện

Computer-Aided Power Network Analysis

EPOW292

9

Chất lượng điện năng

Electric Power Quality

EPOW382

10

Thiết kế hệ thống điều khiển

Control System Design

EPOW384

11

Nhà máy điện nguyên tử

Introduction to Nuclear Engineering

EPOW391

12

Kinh tế năng lượng

Energy Economics

EPOW392

13

Quy hoạch hệ thống điện

Power System Planning and Development

EPOW393

14

Thiết kế hệ thống tự động hóa

Automation System Design

EPOW380

15

Vi điều khiển và ứng dụng

Microcontrollers and applications

AUTO274

16

Thiết kế máy điện

Electric Machine Design

EENG391

17

PLC nâng cao

Advanced PLC

AUTO273

18

Thiết bị điện tử và quang điện tử

Electronic And Photonic Devices

AUTO392

19

Hệ thống truyền thông

Communication systems

AUTO384

20

Điều khiển số

Digital Control

AUTO272

21

Điều khiển nâng cao

Advanced Control

AUTO372

22

Đồ án tự động hóa I

Automation Project I

AUTO270

23

Đồ án tự động hóa II

Automation Project II

AUTO280

24

Điều khiển quá trình

Process Control

AUTO281

25

Điều khiển truyền động điện

Control of Electric Devices

AUTO282

26

Kỹ thuật Robot

Computer-Aided Control System  Analysis

AUTO385

27

Điện tử II

Electronics II

EENG371

28

Thiết kế cung cấp điện

Power Supply System Design

AUTO370

29

Thiết bị điện tử trạng thái rắn

Solid-State Electronic devices

AUTO389

30

Điều khiển hệ thống năng lượng tái tạo

Control of Renewable Energy Systems

AUTO382

31

Mô phỏng và nhận dạng

System Simulation & Identification

AUTO383

32

Thiết kế mạch tích hợp

Integerated circuit design

​EENG381

33

Hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển bằng máy tính

Data Acquisition and computer control

AUTO386

34

Điều khiển mờ và mạng nơron

Fuzzy logic control and Neural Network

AUTO388

35

Hệ thống tuyến tính II

Linear Systems II

AUTO271

36

Sử dụng máy tính trong phân tích hệ thống điều khiển

 Computer-Aided Control System Analysis

AUTO283

 

ĐỀ CƯƠNG CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY NGOẠI NGÀNH - BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

STT

Tên môn học

Subjects

Mã môn học

1

Kỹ thuật điện

Electrical Engineering

EGN316

2

Mạng điện hạ áp

Low Voltage Circuits

LVCH 417

3

Trang bị điện máy xây dựng

Electrical Systems in Building Equipment

ESBE 417

 

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
105