Lịch bảo vệ ĐATN

Thứ tự bảo vệ Hội đồng thủy điện

THỨ TỰ DỰ KIẾN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỘI ĐỒNG THỦY ĐIỆN
SÁNG: 7H00-12H00
CHIỀU: 13H30-17H00
PHÒNG : 245 A3

STT

Họ tên

Lớp

Tên đề tài TKTN

Sáng/Chiều

Ngày bảo vệ

1

Chu Xuân Thắng

54Đ1

Thiết kế TTĐ Hủa Na

Sáng

15/6/2017

2

Dương Văn Xuân

53Đ2

Thiết kế trạm thủy điện Mỹ Lý

Sáng

15/6/2017

3

Nguyễn Việt Dũng

54Đ2

Thiết kế TTĐ Nậm Mô

Sáng

15/6/2017

4

Trần Văn Tùng

54Đ1

Thiết kế TTĐ Đăk Glun

Sáng

15/6/2017

5

Nguyễn Văn Khương

54Đ2

Thiết kế TTĐ Đắk Lâm

Sáng

15/6/2017

6

Lục Văn Lộc

54Đ1

Thiết kế trạm thủy điện Văn Bàn

Sáng

15/6/2017

7

Ngô Minh Đức

54Đ2

Thiết kế TTĐ Mang Ta, PA 1A

Chiều

15/6/2017

8

Lê Quang Vấn

53Đ1

Thiết kế Trạm Thủy điện Châu Thôn PA1

Chiều

15/6/2017

9

Hoàng Quốc Tuấn

54Đ1

Thiết kế TTĐ Bản Ang

Chiều

15/6/2017

10

Nguyễn Văn Đức

54Đ1

Thiết kế trạm thủy điện Văn Chấn

Chiều

15/6/2017