Về Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 32

Dự kiến Kế hoạch thời gian và Kinh phí hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa

Năm học 2018 - 2019, Nhà trường dự kiến tổ chức HNKHSV như sau:

 1. Kế hoạch thời gian:

 

 • 1/2019 - 31/3/2019

Hội nghị cấp Khoa

 • 26/3/2019

Hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt (theo mẫu) về P9

 • 04/4/2019

Hạn cuối cùng gửi biên bản Hội nghị cấp Khoa về P9

 • 09/4/2019

Nhà trường xét cơ cấu giải cấp Khoa

 • 25/04/2019

Hội đồng đánh giá giải thưởng cấp Trường

 • 26/4/2019

Hội nghị cấp Trường

 •  
 • 2. Các Khoa chủ động tổ chức Hội nghị cấp Khoa theo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ban hành kèm theo quyết định số 3000/QĐ- ĐHTL ngày 08/12/2016.
 • Kinh phí hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa:

 

 • Hỗ trợ sinh viên NCKH

400.000đ/ báo cáo

 • Chi phản biện

100.000đ/ báo cáo

 • Hỗ trợ tổ chức Hội nghị cấp Khoa

200.000đ/ hội đồng

 • Bồi dưỡng thành viên Hội đồng cấp Khoa

100.000đ/ người

 • Các đề tài có nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường cần gửi kế hoạch sử dụng về P9 trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

 

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
650