NGÀY HỘI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐẠI HỌC THỦY LỢI - LẦN THỨ 37 NĂM HỌC 2023 - 2024

Hoạt động Nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi nói chung và của Khoa Điện - Điện tử hiện nay đang rất phát triển. NCKH giúp sinh viên không những nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện được kỹ năng, phương pháp khoa học phục vụ cho việc học tập và dần tiếp cận được xu hướng phát triển của khoa học công nghệ tiên tiến. Tham gia NCKH sẽ giúp cho sinh viên hiểu được làm thế nào nào để tìm ra chủ đề nghiên cứu, cách thức tổ chức thực hiện và giải quyết vấn đề nghiên cứu, cách viết báo cáo và thuyết trình về sản phẩm của đề tài.

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 37 là ngày hội truyền thống của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi để thể hiện khả năng sáng tạo khoa học, áp dụng các kỹ thuật, công nghệ vào trong các lĩnh vực của đời sống. Hội nghị sinh viên NCKH khoa Điện – Điện tử năm học 2023 - 2024 diễn ra vào ngày 12/5/2024 tại phòng hội thảo Room 2, 3, 4, 5 nhà K1 thu hút hàng trăm sinh viên tham gia nghiên cứu. Năm nay số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của khoa Điện - Điện tử tăng hơn so với năm ngoái với 51 đề tài thuộc 4 lĩnh vực là điện tử viễn thông, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật Robot và điều khiển thông minh và kỹ thuật điện.

Các đề tài được phân chia báo cáo tại các Tiểu ban chuyên môn gồm tiểu ban 1: Kỹ thuật điện; tiểu ban 2: Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa 1; tiểu ban 3: Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa 2; tiểu ban 4:  Robot, điều khiển thông minh và Điện tử viễn thông. Kết quả của các tiểu ban đánh giá, lựa chọn ra 2 giải nhất, 6 giải nhì và 7 giải ba. Chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cao cả về học thuật và tính thực tiễn, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có mô hình sản phẩm thực tế và độ hoàn thiện tốt, các đề đạt giải cao sẽ được lựa chọn tham gia Hội nghị sinh viên NCKH cấp trường vào cuối tháng 5.

Một số hình ảnh hội nghị: