Hội nghị khoa học thường niên 2017

Thông tin về Hội nghị khoa học thường niên Đại học Thủy lợi 2017
Hội nghị Khoa học thường niên Trường Đại học Thủy Lợi năm 2017.
 

 Hội nghị Khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi - 2017 được tổ chức vào ngày 17 tháng 11 năm 2017. Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước, đồng thời chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội. 

 Hội nghị thường niên trường Đại học Thủy lợi nhằm giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ, các ý tưởng về khoa học công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ, những yêu cầu cấp bách của thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: Công trình; Kỹ thuật Tài nguyên nước; Thủy văn - Thủy lực; Năng lượng; Kinh tế và Quản lý; Cơ khí; Môi trường;Công nghệ thông tin và Tính toán khoa học; Khoa học xã hội. Ngoài ra, Hội nghị có một tiểu ban Quốc tế dành cho các báo cáo bằng tiếng Anh. Công tác đăng ký, gửi bài, phản biện được tổ chức thực hiện online trên website của Hội nghị tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, chia sẽ ý kiến giữa các tác giả và phản biện.  

   Gửi bài trực tuyến qua website: http://hntn.tlu.edu.vn

   Mọi thông tin gửi về Ban tổ chức xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây: 

   Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội 

   ĐT: 04.38534198; Email: khcn@tlu.edu.vn. 

    Hỗ trợ kỹ thuật: Nguyễn Trường Giang- DĐ: 0962576712
 

   Các báo cáo đạt chất lượng sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2017 của Trường (có chỉ số ISBN), đã được Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi công nhận tính điểm khoa học.