Một số bài toán điều khiển nâng cao trong hệ thống phong điện

Báo cáo học thuật do PGS. Đỗ Đức Tôn - trường Đại học Nazarbayev-Kazakhstan trình bày

14:00 - 17:00:Room3/K1

Khoa Năng lượng tổ chức buổi báo cáo học thuật do PGS. Đỗ Đức Tôn - trường Đại học Nazarbayev-Kazakhstan trình bày với tiêu đề "Một số bài toán điều khiển nâng cao trong hệ thống phong điện"

TP:Trân trọng kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự; toàn thể giáo viên Khoa Năng lượng không có giờ lên lớp.

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
902