Danh sách đề tài luận văn cao học

STT Mã số HV Họ và tên Lớp Tên đề tài luận văn Người hướng dẫn luận văn
1 1681520202001  Lê Quốc  Duy 24KTĐ11-NT Nghiên cứu thiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha Rôto lồng sóc rãnh sâu có tính đến hiệu ứng mặt ngoài trong thanh dẫn Rôto TS. Lê Quang Cường
2 1681520202002  Hồ Văn  Hảo 24KTĐ11-NT Nghiên cứu quy hoạch và cải tạo lưới điện trung áp huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận phù hợp với xu thế phát triển của khu vực giai đoạn đến 2025 PGS.TS. Lê Công Thành
3 1681520202003  Ngô Thị Kim Hậu 24KTĐ11-NT Nghiên cứu ứng dụng rơle kỹ thuật số bảo vệ trạm biến áp 110KV huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận PGS.TS. Lê Công Thành
4 1681520202004  Trần Thị Hồng 24KTĐ11-NT Xây dựng mô hình mô phỏng và khảo sát quá trình quá độ trong máy điện quay xoay chiều TS. Lê Quang Cường
5 1681520202005  Nguyễn Quốc Hưng 24KTĐ11-NT Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa trong điều khiển tưới tiêu thủy lợi với giải pháp thu thập dữ liệu từ xa TS. Vũ Minh Quang
6 1681520202006  Phạm Thị Nhung 24KTĐ11-NT Nghiên cứu thiết kế hệ thống cung cấp điện, đề xuất giải pháp tiết kiệm điện năng và nâng cao chất lượng cung cấp điện cho nhà máy xử lý nước thải TS. Lê Quang Cường
7 1681520202007  Huỳnh Tấn Phát 24KTĐ11-NT Nghiên cứu chế độ vân hành tối ưu cho hệ thống điện mặt trời quy mô nhỏ TS. Phạm Đức Đại
8 1681520202008  Hoàng Việt  Phương 24KTĐ11-NT Bảo vệ rơle kỹ thuật số cho trạm biến áp 110/22KV Sơn Hải PGS.TS. Lê Công Thành
9 1681520202009  Nguyễn Thái Thuận 24KTĐ11-NT Thiết kế bộ điều khiển trượt cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu TS. Phạm Đức Đại
10 1681520202010  Trần Ngọc  Thưởng 24KTĐ11-NT Nghiên cứu ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển mức chất lỏng trong dây chuyền sản xuất hóa chất công nghiệp TS. Vũ Minh Quang
11 1681520202011  Thiên Khương Tùng 24KTĐ11-NT Nghiên cứu ứng dụng PLC S7-1200 điều khiển giám sát trên Web-pages cho hệ thống dân chuyền phân loại và đóng gói sản phẩm TS. Vũ Minh Quang
12 1681520202012  Đào Thị Vui 24KTĐ11-NT Xây dựng thuật toán điều khiển bám điểm công suất cực đại trong hệ thống điện mặt trời TS. Phạm Đức Đại
13 16820028  Nguyễn Phú Sơn 24KTĐ21 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp điện hỗn hợp trên cơ sở sử dụng năng lượng tái tao cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét đến năm 2030 PGS.TS. Lê Công Thành