DIỄN ĐÀN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2020 - CHỦ ĐỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (NLTT)

Với mong muốn mang đến cơ hội trao đổi và nâng cao kiến thức cho các bạn sinh viên, nằm trong Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam (EVEF), Viện Điện thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức Diễn đàn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học, chủ đề “Năng lượng tái tạo”, chính thức bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 28/10/2020.

1 - Mục tiêu: tạo ra một diễn đàn học thuật cho sinh viên ngành điện/năng lượng để trao đổi các công trình nghiên cứu về chủ đề NLTT.

2 - Đối tượng tham gia: sinh viên Việt Nam và nước ngoài tại Khoa điện, năng lượng, hoặc các chuyên ngành liên quan đến NLTT đang theo học tại các trường Đại học tại Việt Nam.

3 - Cách thức tham gia:

• Sinh viên gửi Đề xuất nghiên cứu khoa học liên quan đến chủ đề NLTT về Trường Đại học Bách khoa theo link https://bit.ly/2J7wBEh hoặc scan mã QR code.

• Đề xuất khoa học chỉ cần bao gồm phần Tóm lược, không cần là bài nghiên cứu hoàn thiện.

• Đề xuất dài tối đa 2 trang, có thể được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Mẫu đề xuất tải theo link: https://bit.ly/34wZHFj hoặc scan mã QR code.

• Đề xuất khoa học chỉ được coi là hợp lệ khi đã được xem xét và hướng dẫn từ ít nhất một Giảng viên hướng dẫn tại trường Đại học. Thông tin của Giảng viên hướng dẫn cần được cung cấp cùng với Đề xuất được nộp.

• Các đề xuất khoa học hợp lệ sẽ được lựa chọn để trình bày tại Diễn đàn tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà nội ngày 8-9/12/2020. Các Đề xuất xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn và trao giải tại Diễn đàn.

4 - Bạn sẽ nhận được gì?

• Các Đề xuất tại Diễn đàn đều sẽ được phát giấy chứng nhận tham dự.

• Các đề xuất được lựa chọn trình bày sẽ được in trong kỉ yếu của Diễn đàn.

• Quà tặng ý nghĩa cho các bạn sinh viên có bài nghiên cứu xuất sắc nhất.

5 - Các mốc thời gian quan trọng:

• Thời gian nhận Đề xuất khoa học: 28/10 – 20/11

• Thông báo các Đề xuất được lựa chọn trình bày tại Diễn đàn: 28/11

• Thông báo lịch làm việc Diễn đàn: 06/12

• Diễn đàn tại trường ĐH Bách khoa: 8-9/12

6 - Thông tin liên hệ: