Ngành nghề và cơ hội việc làm của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

Trường Đại học Thủy lợi đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; đồng thời luôn quan tâm đến chất lượng đầu ra cho sinh viên, giúp sinh viên có được những cơ hội việc làm tốt nhất sau khi ra trường.

Kỹ thuật điện, điện tử - xem Video

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - xem Video

Chi tiết thông tin xem tại: http://www.tlu.edu.vn/tin-tuc-dai-hoc-thuy-loi/nganh-nghe-va-co-hoi-viec-lam-cua-sinh-vien-9139