NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA NƠI ƯƠM MẦM CÁC NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN

Trong nhiều năm qua, phong trào nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Khoa Điện -Điện tử luôn được chú trọng và phát triển mạnh mẽ, các hướng đề tài đều tập chung đến phát triển về giải pháp và ứng dụng trong thực tiễn, nhằm phát triển, định hình tư duy giải quyết các vấn đề còn tồn tại và nâng cao hiệu quả sản xuất. Kết quả là Khoa đã nhiều nhóm sinh viên đã đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi NCKH ở cấp Trường, và tham dự và đạt giải VIFOTEC; tham gia các cuộc thi khởi nghiệp và đã giành những giải cao không chỉ ở Việt Nam và Trên thế giới. Để đạt được những thành tựu đó, Thầy và trò chú trọng đến

- Thành lập các câu lạc bộ về NCKH, như câu lạc bộ về điều khiển và tự động hóa, đào tạo các kiến thức cơ bản về NCKH cho các tân sinh viên, hỗ trợ sinh viên tham gia NCKH.

- Sinh viên được tham gia các đề tài nằm trong các đề tài cấp cơ sở, cấp bộ, …. Triển khai và ứng dụng cụ thể trong các lĩnh vực.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng thiết bị trong Phòng thí nghiệm, phát triển các ứng dụng trong thực tiễn.

Một số hình ảnh về sản phẩm ứng dụng trong thực tiễn của sinh viên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa- Khoa Điện-Điện tử

Nhóm sinh viên tham gia triển lãm sản phẩm KHCN Bộ NN&PTNT- Máy bay giám sát

Triển lãm Robot trong hội nghị Sigtelcom

Nhóm sinh viên tham gia thiết kế điều khiển mức nước

Nhóm sinh viên tham gia thiết kế Robot tự động thăm dò công trình thủy lợi

Đào tạo với chuyên gia về điều khiển Robot di động (mobile Robot) qua hệ điều hành ROS

Nhóm sinh viên thực nghiệm điều khiển áp lực cho mạng cấp nước