Video giới thiệu về các ngành đào tạo trong khoa Điện Điện tử

Video giới thiệu về các ngành đào tạo trong khoa Điện - Điện tử Trường đại học Thủy lợi

1. Ngành Kỹ thuật Điện

2. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

3. Ngành Điện tử viễn thông

https://www.youtube.com/watch?v=v7tDnZjVs2k