Giới thiệu chung về Khoa

* Ban chủ nhiệm khoa

- Phó trưởng khoa phụ trách khoa: TS. Lương Duy Thành

- Phó trưởng khoa: TS. Phạm Đức Đại

- Trợ lý khoa: ThS. Cao Thị Nụ

 

* Khối các đơn vị giảng dạy

 - Bộ môn Kỹ thuật điện, điện tử Trưởng BM - TS. Vũ Minh Quang
 - Bộ môn Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Trưởng BM - TS. Phạm Đức Đại
 - Bộ môn Vật lý Trưởng BM - TS. Phạm Thị Thanh Nga

 

* Khối tổ chức đoàn thể

- Đảng bộ khoa Năng lượng Bí thư Nguyễn Cảnh Thái
- Công đoàn khoa Chủ tịch Phạm Thị Thanh Nga
- Chi đoàn giáo viên Bí Thư Nguyễn Thị Thanh
- Liên chi đoàn Khoa Bí thư Nguyễn Hồng Phong
- Văn phòng khoa Cao Thị Nụ

 

* Các phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu

- Phòng thí nghiệm Vật lý (Nhà B5 cơ sở chính 175 Tây Sơn)

- Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện (ở Hưng Yên và Hà Nội)